Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον V

  • Description
Authors and Corporations:
Workt Title:
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον | Excerpts | V | 5byz
Type of Resource:
Score
published:
[194-]
Physical Description:
1 part : 3 f.; 27,5 x 21; 5,6 x 21 cm
Footnotes:
GR-THms, LMS NM 1, 30006002
Provenience:
Originally owned and maintained by Nikolaos Mavropoulos, ms was sold by his heirs after his death
Data collection:
Répertoire International des Sources Musicales
Internformat