Y Bibl cyssegr-lan sef yr Hen Destament a'r Newydd

Internformat