1
by Breitkopf & Härtel KG , VEB Breitkopf & Härtel , Breitkopf & Härtel published: Wiesbaden [u.a.]: Breitkopf & Härtel, 1893-
Leipzig: Breitkopf & Härtels, -1939[?]
Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel, früher

...VEB Breitkopf & Härtel...