1
by Univerzita Komenského v Bratislave published: Bratislava: Vydáva Univerzita Komenského v Bratislave, [1955]-

...Univerzita Komenského v Bratislave...