1
by Gerster, Ottmar published: Hersbruck: Naucke, [ca. 2009]

Stimmen Klavierauszug
2
by Gerster, Ottmar published: Mainz [u.a.]: Schott, [ca. 2008]

Partitur
3
by Gerster, Ottmar published: Mainz [u.a.]: Schott, [ca. 2008]

Stimmen
4
by Gerster, Ottmar published: Mainz [u.a.]: Schott, [ca. 2008]

5
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Hofmeister, [ca. 2008]

Stimmen Partitur
6
by Gerster, Ottmar published: Bremen: Hastedt, P 1997

7
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Peters, Litolff, c 1989

Partitur
8
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Peters, [19]82

Stimmen Klavierauszug
9
by Gerster, Ottmar published: Berlin: Verl. Neue Musik, c 1979

Partitur
11
by Gerster, Ottmar published: Berlin: Dt. Schallpl., [1975]

Other Authors: ...Gerster, Ottmar...
12
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Peters, c 1969

Partitur
13
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Peters, Litolff, c 1968

15
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Peters, c 1964

Partitur
16
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Peters, [19]63

Aufführungsmaterial
17
18
by Gerster, Ottmar published: Berlin W8: Deutsche Schallplatten, [19]62

19
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Peters, [19]62

Stimmen
20
by Gerster, Ottmar published: Leipzig: Hofmeister, 1962

Aufführungsmaterial