1
by Breitkopf & Härtel KG , Breitkopf & Härtel published: Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1879-1970
Leipzig: Breitkopf & Härtel, -1948

...Breitkopf & Härtel KG...
2
by Breitkopf & Härtel KG , VEB Breitkopf & Härtel , Breitkopf & Härtel published: Wiesbaden [u.a.]: Breitkopf & Härtel, 1893-
Leipzig: Breitkopf & Härtels, -1939[?]
Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel, früher

...Breitkopf & Härtel KG...